Bộ KHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng từ 01/7/2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/05/2023

Xin hỏi: Từ ngày 01/7/2023, Bộ KHCN có hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia như thế nào?- Câu hỏi của chị Trang (Khánh Hòa).

  • Bộ KHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng từ 01/7/2023?

   Ngày 15/5/2023 Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đã ký ban hành Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro cho vay trực tiếp Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

   Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia như sau:

   - Phạm vi điều chỉnh tại Điều lệ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

   - Đối tượng áp dụng bao gồm Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, doanh nghiệp tham gia các hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Thông tư 03/2023/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

   Bộ KHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng từ 01/7/2023? (Hình từ Internet)

   Phạm vi xử lý nợ bị rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia như thế nào?

   Tại Điều 4 Thông tư 03/2023/TT-BKHCN có quy định về phạm vi xử lý nợ bị rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia như sau:

   Phạm vi xử lý nợ bị rủi ro

   1. Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ có tài sản bảo đảm theo quy định gặp rủi ro, Quỹ được quyền chủ động xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận với doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm dùng để bù đắp chi phí xử lý tài sản bảo đảm; hoàn trả nợ gốc, nợ lãi cho Quỹ.

   2. Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ mà tài sản bảo đảm có mua bảo hiểm nếu bị tổn thất thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm. Khoản tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm được dùng để hoàn trả nợ gốc, nợ lãi cho Quỹ.

   3. Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ bị phá sản thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

   Như vậy, phạm vi xử lý nợ bị rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia như sau:

   - Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ có tài sản bảo đảm theo quy định gặp rủi ro, Quỹ được quyền chủ động xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận với doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm dùng để bù đắp chi phí xử lý tài sản bảo đảm; hoàn trả nợ gốc, nợ lãi cho Quỹ.

   - Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ mà tài sản bảo đảm có mua bảo hiểm nếu bị tổn thất thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm. Khoản tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm được dùng để hoàn trả nợ gốc, nợ lãi cho Quỹ.

   - Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ bị phá sản thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

   Xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải đáp ứng những nguyên tắc nào?

   Tại Điều 3 Thông tư 03/2023/TT-BKHCN xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải đáp ứng những nguyên tắc sau:

   - Việc xử lý rủi ro phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

   - Việc xem xét xử lý rủi ro phải căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến rủi ro, mức độ rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp, có đầy đủ hồ sơ, văn bản, tài liệu theo quy định.

   - Việc xử lý rủi ro được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho Nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thu hồi khoản cho vay của Quỹ.

   - Việc lựa chọn biện pháp xử lý rủi ro được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, biện pháp nào không gây mất vốn hoặc ít gây mất vốn nhà nước thì được cân nhắc thực hiện trước.

   - Một khoản nợ có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp xử lý rủi ro được quy định tại Thông tư này.

   - Tỷ lệ chấp nhận rủi ro của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được đo bằng giá trị tổn thất làm giảm vốn điều lệ chia cho vốn điều lệ thực có của Quỹ tại thời điểm xác định tỷ lệ chấp nhận rủi ro và dưới 5% tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Trường hợp tỷ lệ chấp nhận rủi ro của Quỹ từ 5% trở lên.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn