Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gì đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch?

Ngày hỏi:31/01/2019

Tôi đang có đôi chút thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gì đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gì đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch?
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) với nội dung như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Quỹ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp lý về tổ chức và hoạt động của Quỹ trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ.

   - Quản lý, tổ chức, theo dõi, kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của Quỹ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ này.

   - Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Quỹ, Kiểm soát viên.

   - Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên.

   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Quỹ theo quy định tại Điều lệ này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là nội dung giải đáp về trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn