Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

Ngày hỏi:17/10/2016

Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện nay có rất nhiều những quỹ xã hội, từ thiện được thành lập, hoạt động. Vấn đề này cầm sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, xã hội. Phải đảm bảo được ý nghĩa nhân văn, tránh những trường hợp tư lợi. Nên mong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Bình Minh, HN (email: binhminh..@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện được quy định tại Điều 7 Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện, theo đó:

   1. Nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập quỹ để thực hiện các hành vi:

   a) Tư lợi hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại diện đoàn kết dân tộc;

   b) Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc;

   c) Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.

   2. Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện, được quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn