Cách tính mức hao mòn hàng năm tài sản cố định - máy in của đơn vị sự nghiệp công lập

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi cách tính mức hao mòn hàng năm tài sản cố định - máy in của đơn vị sự nghiệp công lập? Mong được giải đáp.

  • Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 45/2018/TT-BTC quy định mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định được tính như sau:

   Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định x Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)

   Bên cạnh đó tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, tỷ lệ tính hao mòn (% năm), cụ thể như sau:

   STT

   DANH MỤC TÀI SẢN

   THỜI GIAN SỬ DỤNG
   (năm)

   TỶ LỆ HAO MÒN
   (% năm)

   - Máy in

   5

   20

   Trên đây là cách tính mức hao mòn hàng năm tài sản cố định - máy in của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 15 Thông tư 45/2018/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn