Chế độ kế toán, thống kê của Quỹ Đầu tư phát triển được quy định như thế nào?

26/04/2022

Chế độ kế toán, thống kê của Quỹ Đầu tư phát triển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một giáo viện hiện đang giảng dạy tại một trường Phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội, qua tìm hiểu về Quỹ Đầu tư phát triển, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán của Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Minh Vi (minhvi***@gmail.com)

 

  • Chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán của Quỹ Đầu tư phát triển của TP Hà Nội được pháp luật quy định tại Phần IV Thông tư 70/2005/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành, như sau:

   1. Quỹ thực hiện thu, chi, mở sổ kế toán, ghi chép chứng từ, hạch toán, quyết toán thu, chi tài chính và lập báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và các quy định của Bộ Tài chính.

   2. Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

   3. Quỹ định kỳ thực hiện việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản theo quy định hiện hành.

   4. Báo cáo tài chính của Quỹ phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo.

   5. Quỹ thực hiện công bố, công khai kết quả hoạt động, tài sản, vốn, công nợ của Quỹ hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đã công bố.

   6. Quỹ có trách nhiệm báo cáo Quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thuế.

   7. Quỹ định kỳ báo cáo UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài chính Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội các tài liệu sau đây:

   a) Hàng quý, chậm nhất 25 ngày sau khi kết thúc quý:

   - Báo cáo nguồn vốn và sử dụng vốn;

   - Báo cáo thu nhập và chi phí.

   b) Hàng năm, chậm nhất 45 ngày sau khi kết thúc niên độ:

   - Bảng cân đối kế toán;

   - Báo cáo quyết toán thu nhập, chi phí;

   - Báo cáo cân đối nguồn và sử dụng vốn.

   Quỹ chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính theo quy định của pháp luật.

   Quỹ Đầu tư phát triển là một tổ chức có tư cách pháp nhân, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình, và phải thực hiện chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật. Quỹ có trách quản lý thu chi từ hoạch toán, quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính, hàng năm quỹ có trách nhiệm quyết toán với cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, định kỳ phải báo cáo công tác kế toán cho các cơ quan nhà nước có liên quan, cung cấp các giấy tờ sổ sách khi cơ quan kiểm toán nhà nước kiểm tra.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán của Quỹ Đầu tư phát triển của TP Hà Nội được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề nạy bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thông tư 70/2005/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn