Chế độ kiểm tra, thanh tra và công khai tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/10/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Chế độ kiểm tra, thanh tra và công khai tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Chế độ kiểm tra, thanh tra và công khai tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại Điều 9 Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành với nôi dung như sau:

   - Quỹ phải thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

   - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất hoạt động của Quỹ Trung ương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất hoạt động của Quỹ cấp tỉnh; Kết quả kiểm tra gửi cho cơ quan Tài chính cùng cấp để phối hợp theo dõi, quản lý.

   - Căn cứ yêu cầu của công tác quản lý, Bộ Tài chính kiểm tra báo cáo tài chính của Quỹ Trung ương; Sở Tài chính kiểm tra báo cáo tài chính của Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp xã.

   Trên đây là nội dung trả lời về chế độ kiểm tra, thanh tra và công khai tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 85/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn