Chi xây dựng tài liệu giảng dạy nghề cho lao động nông thôn

Ngày hỏi:08/03/2019

Ban tư vấn cho tôi hỏi mức chi xây dựng tài liệu giảng dạy nghề cho lao động nông thôn được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Ngọc Thanh - thanh*****@gmail.com

  • Chi xây dựng tài liệu giảng dạy nghề cho lao động nông thôn được quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 43/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, theo đó:

   a) Chi xây dựng tài liệu hướng dẫn: Mức chi tối đa bằng 70% mức chi biên soạn giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng quy định tại Khoản 2 Điều này;

   b) Chi mua học liệu: Thực hiện theo định mức quy định cụ thể của từng nghề và thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm hàng hoá, vật tư thiết bị và các văn bản liên quan.

   Trên đây là tư vấn về chi xây dựng tài liệu giảng dạy nghề cho lao động nông thôn. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 43/2017/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 15 Thông tư 43/2017/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn