Chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công

26/04/2022

Chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Bích Hạnh, hiện tại đang làm việc tại Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức, Tp. HCM, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Liên quan đến công việc của mình thì tôi đang gặp rất nhiều vướng mắc liên quan đến chuyên môn pháp lý, một trong số đó tôi muốn nhờ các chuyện gia tư vấn, làm rõ cho tôi chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công được pháp luật quy định như thế nào? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (bichhanh***@gmail.com)

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Về vấn đề bạn thắc mắc, Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định như sau:

   1. Nhà nước có chính sách đầu tư, khai thác và bảo vệ tài sản công.

   2. Nhà nước thực hiện hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm nguồn nhân lực và tài chính phục vụ quản lý, sử dụng tài sản công.

   3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thực hiện:

   a) Đầu tư vốn, khoa học và công nghệ để phát triển tài sản công và hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật;

   b) Nhận chuyển giao quyền đầu tư, khai thác hoặc thuê quyền khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật;

   c) Cung cấp dịch vụ về tài sản công theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn