Chủ đầu tư tự thẩm tra hồ sơ bản vẽ có được tính phí thẩm tra

26/04/2022
Xin hỏi nếu như chủ đầu tư tự thẩm tra hồ sơ bản vẽ thì có được tính phí thẩm tra trong tổng mức đầu tư theo hệ số như trong quyết định 957 không? Xin cảm ơn!
    • Nếu Chủ đầu tư tự thẩm tra hồ sơ bản vẽ thì tính phí thẩm tra trong tổng mức đầu tư theo tỷ lệ tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn