Chương trình, dự án, hoạt động phi dự án được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hỗ trợ khi đáp ứng những điều kiện gì?

Ngày hỏi:02/10/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi các câu hỏi sau: Chương trình, dự án, hoạt động phi dự án được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hỗ trợ khi đáp ứng những điều kiện gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành thì chương trình, dự án, hoạt động phi dự án được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hỗ trợ khi đáp ứng những điều kiện sau đây:

   - Chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được cấp thẩm quyền quyết định;

   - Tổ chức được hỗ trợ có đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn về lâm nghiệp và kinh nghiệm thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ;

   - Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được hỗ trợ có đủ năng lực dân sự thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ;

   - Có cam kết hoàn trả toàn bộ hoặc một phần vốn theo quy định của cấp có thẩm quyền thành lập Quỹ.

   Trên đây là câu trả lời về những điều kiện mà chương trình, dự án, hoạt động phi dự án cần phải đáp ứng để được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 85/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn