Có được thanh toán tiền làm thêm giờ trong thời gian đi công tác không?

26/04/2022

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Ngọc Anh, là công chức đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Trong thời gian người công chức, viên chức vì yêu cầu công việc nên có làm thêm giờ thì thời gian làm thêm giờ đó có được thanh toán không?

  • Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định về vấn đề bạn hỏi như sau:

   Trong những ngày được cử đi công tác nếu do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ thì ngoài chế độ phụ cấp lưu trú còn được thanh toán tiền lương làm đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ: Thủ tục xác nhận làm thêm giờ làm căn cứ thanh toán; quy định các trường hợp đi công tác được thanh toán tiền lương làm thêm giờ, đảm bảo nguyên tắc chỉ được thanh toán trong trường hợp được người có thẩm quyền cử đi công tác phê duyệt làm thêm giờ, không thanh toán cho các trường hợp đi công tác kết hợp giải quyết việc riêng trong những ngày nghỉ và không thanh toán tiền lương làm đêm, làm thêm giờ trong thời gian đi trên các phương tiện như tàu, thuyền, máy bay, xe ô tô và các phương tiện khác.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp đi công tác, vì yêu cầu công việc phải yêu cầu phải làm thêm giờ thì người đó vẫn được thanh toán tiền lương làm đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn