Cơ quan nào kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia?

26/04/2022

Về kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia: ai sẽ là người kiểm tra? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  • Khoản 4b Điều 6 Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 16 /2020/QĐ-TTg quy định như sau:

   Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia của các bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp cho việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia.

   Như vậy Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 2 cơ quan kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn