Đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo các công trình nhỏ có vốn Ngân sách nhà nước

26/04/2022
Cho tôi hỏi đối với các công trình sửa chữa nhỏ, các công trình đầu tư ít (Cụ thể chỉ vài chục triệu đồng) - Vốn NSNN thì có phải làm đầy đủ trình tự thủ tục đầu tư không? như thiết kế, thẩm tra, giám sát..... Hồ sơ quyết toán có phải làm hoàn công, biên bản nghiệm thu công việc, nhật ký và quyết toán A-B không? => Hay có thể làm rút gọn như nao?Cám ơn!
    • Sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng trả lời như sau: Việc đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo các công trình (kể cả vốn đầu tư nhỏ) được thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn