Điều chỉnh cam kết chi và hợp đồng qua kho bạc nhà nước được quy định ra sao?

26/04/2022

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về việc điều chỉnh cam kết chi và hợp đồng qua kho bạc nhà nước được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Điều chỉnh cam kết chi và hợp đồng qua kho bạc nhà nước được quy định tại Điều 12 Thông tư 89/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Các trường hợp điều chỉnh:

   + Điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến phải điều chỉnh cam kết chi.

   + Điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh số tiền của hợp đồng, điều chỉnh các thông tin của hợp đồng) giữa đơn vị sử dụng ngân sách với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây lắp trong năm ngân sách.

   + Điều chỉnh các thông tin chi tiết về cam kết chi.

   + Các khoản cam kết chi không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

   + Số dư dự toán dành để cam kết chi chưa sử dụng trong năm nhưng không được chuyển sang năm sau.

   - Quy trình điều chỉnh:

   Đơn vị sử dụng ngân sách gửi hồ sơ điều chỉnh cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Căn cứ đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh và thông báo lại ý kiến chấp thuận (hoặc từ chối) điều chỉnh cam kết chi cho đơn vị sử dụng ngân sách.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 12 Thông tư 89/2021/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn