Doanh thu của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào?

26/04/2022

Tôi tên là Quỳnh Ly, địa chỉ mail quynhly098****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Doanh thu của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi rất quan tâm tới các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đặc biệt là về hoạt động quản lý Quỹ này. Do liên quan tới công việc nên tôi cũng có tìm hiểu nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc, có nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm trả lời giùm tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  • Doanh thu của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 132/2015/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

   Theo đó, doanh thu của Quỹ BVMTVN là các khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:

   1. Thu từ hoạt động nghiệp vụ:

   a) Thu lãi cho vay từ các dự án cho vay vốn của Quỹ BVMTVN;

   b) Thu phí dịch vụ nhận ủy thác cho vay, tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác;

   c) Thu hoạt động nghiệp vụ khác.

   2. Thu từ hoạt động tài chính:

   a) Thu lãi tiền gửi;

   b ) Các khoản thu khác từ hoạt động tài chính.

   3. Các khoản thu khác:

   a) Thu nhượng bán, thanh lý tài sản cố định của Quỹ BVMTVN;

   b) Thu bảo hiểm đền bù tổn thất tài sản;

   c) Thu nợ đã xóa nay thu hồi được;

   d) Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về doanh thu của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, được quy định tại Thông tư 132/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn