Đổi mới cơ chế tài chính của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị đến năm 2030

26/04/2022

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi việc đổi mới cơ chế tài chính của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị đến năm 2030 được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 quy định đổi mới cơ chế tài chính của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị như sau:

   - Nghiên cứu thực hiện giao dự toán ngân sách cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học dựa trên nhu cầu bồi dưỡng và chất lượng dịch vụ, trong đó ưu tiên cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ.

   - Nghiên cứu xây dựng đơn giá, định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tính đủ chi phí theo lộ trình hợp lý, trên cơ sở đó, từng bước thực hiện chuyển đổi cơ chế phân bổ, giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên từ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sang các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ do cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức quyết định.

   - Xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động minh bạch, bình đẳng trong việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng kể cả các thành phần ngoài nhà nước.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn