Gíá mua xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được quy định ra sao?

26/04/2022

Gíá mua xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế lấy từ nguồn chi phí nào? Mong nhận được giải đáp.

  • Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 7/2020/TT-BYT thì giá mua xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được tính gồm các chi phí sau:

   - Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy định tại Khoản 1 Điều này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

   - Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp điều chuyển, tiếp nhận xe ô tô đã qua sử dụng thì giá xe ô tô làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán hoặc giá trị đánh giá lại theo quy định của pháp luật (đối với xe ô tô chưa được theo dõi giá trị trên sổ kế toán hoặc trường hợp phải đánh giá lại khi xử lý theo quy định của pháp luật).

   Trên đây là các chi phí cấu thành nên giá mua xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo quy định của Thông tư 7/2020/TT-BYT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn