Hình thức đóng góp tài sản vào quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày hỏi:20/12/2019

Được biết mới có quy định mới về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cho tôi hỏi tôi muốn đóng góp tài cho quỹ từ thiện thì thực hiện chuyển quyền tài sản cho quỹ bằng hình thức nào? Chuyển bằng tiền mặt được không?

  • Hình thức đóng góp tài sản vào quỹ xã hội, quỹ từ thiện
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 34 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định như sau:

   - Tài sản, tài chính của quỹ được sử dụng để đảm bảo hoạt động ban đầu của quỹ, chi cho các nhiệm vụ phù hợp với điều lệ của quỹ và quy định của pháp luật.

   - Đối với tài sản là tiền đồng Việt Nam; ngoại tệ, vàng quy đổi thành tiền đồng Việt Nam đóng góp cho quỹ phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của quỹ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   => Như vậy, khi bạn muốn đóng góp tài sản cho quỹ từ thiện thì phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của quỹ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn