Hộ kinh doanh cá thể nộp hồ sơ nhận trợ cấp Covid-19 tại đâu?

26/04/2022

Tôi là hộ kinh doanh cá thể, xin hỏi chính sách nhà nước có gói chi trả cho hộ cá thể do dịch Covid-19. Vậy tôi có thể trình hồ sơ vào địa chỉ nào?

  • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì Hồ sơ, trình tự, thủ tục để hộ kinh doanh nhận hỗ trợ do Covid-19 gồm:

   - Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

   - Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp. Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, theo quy định này thì hộ kinh doanh nếu muốn hưởng chính sách hỗ trợ do Covid-19 thì có thể chuẩn bị hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn