Khai thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:13/05/2022

Khai thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường được thực hiện như thế nào? Phương pháp phân bổ thuế bảo vệ môi trường được thực hiện như thế nào? Mong nhận được sự giúp đỡ!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Khai thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường được thực hiện như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 16 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế bảo vệ môi trường như sau:

   1. Các trường hợp được phân bổ:

   a) Xăng dầu đối với trường hợp quy định tại điểm a.2 khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

   b) Than khai thác và tiêu thụ nội địa đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

   3. Khai thuế, nộp thuế:

   a) Đối với xăng dầu:

   Đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối hoặc đơn vị phụ thuộc của công ty con của thương nhân đầu mối có kinh doanh tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối đóng trụ sở mà không hạch toán kế toán để khai riêng thuế bảo vệ môi trường thì thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối thực hiện khai thuế bảo vệ môi trường và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/TBVMT, phụ lục bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với xăng dầu theo mẫu số 01-2/TBVMT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này.

   b) Đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa:

   Doanh nghiệp có hoạt động khai thác và tiêu thụ than nội địa thông qua hình thức quản lý và giao cho các công ty con hoặc đơn vị phụ thuộc khai thác, chế biến và tiêu thụ thì đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ than thực hiện khai thuế cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/TBVMT, phụ lục bảng xác định số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với than theo mẫu số 01-1/TBVMT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho tỉnh nơi có công ty khai thác than đóng trụ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này.

   Phương pháp phân bổ thuế bảo vệ môi trường

   Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định trên quy định về phương pháp phân bổ thuế bảo vệ môi trường như sau:

   2. Phương pháp phân bổ:

   a) Phân bổ thuế bảo vệ môi trường phải nộp đối với xăng dầu:

   Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho từng tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc bằng (=) tổng số thuế bảo vệ môi trường phải nộp phân bổ cho từng tỉnh của các mặt hàng xăng dầu.

   Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo từng mặt hàng xăng dầu = số thuế bảo vệ môi trường phải nộp của từng mặt hàng xăng dầu trên tờ khai thuế nhân (x) với tỷ lệ (%) sản lượng của từng mặt hàng xăng dầu do đơn vị phụ thuộc bán ra thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế bảo vệ môi trường trên tổng sản lượng của từng mặt hàng xăng dầu bán ra thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế bảo vệ môi trường của người nộp thuế.

   b) Phân bổ thuế bảo vệ môi trường phải nộp đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa:

   Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho từng tỉnh nơi có công ty khai thác than đóng trụ sở được xác định theo công thức sau:

   Tỷ lệ (%)

   sản lượng than tiêu thụ nội địa trong kỳ

   =

   Sản lượng than tiêu thụ nội địa trong kỳ

   Tổng sản lượng than tiêu thụ trong kỳ

   Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho tỉnh có than khai thác trong kỳ

   =

   Tỷ lệ (%) sản lượng than tiêu thụ nội địa trong kỳ

   x

   Sản lượng than mua của các đơn vị tại tỉnh nơi có than khai thác trong kỳ

   x

   Mức thuế tuyệt đối trên 1 tấn than tiêu thụ

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn