Khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên

Ngày hỏi:12/03/2019

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp các thắc mắc sau đây: Khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đấu giá viên là người có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   - Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

   - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

   - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá;

   - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

   Tại Điều 13 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên được ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quy định về việc khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên như sau:

   - Đấu giá viên gương mẫu trong thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên thì được Nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên ghi nhận và vinh danh.

   - Đấu giá viên thực hiện không đúng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách xử lý kỷ luật theo Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn