Kiểm toán và công khai báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Ngày hỏi:26/01/2019

Tôi đang cố đôi chút thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Việc kiểm toán và công khai báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Việc kiểm toán và công khai báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) với nội dung như sau:

   - Báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nhà nước và được công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

   - Trường hợp cơ quan kiểm toán nhà nước không có kế hoạch kiểm toán Quỹ thì báo cáo tài chính năm của Quỹ phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập được thành lập và hoạt động tại Việt Nam do Kiểm soát viên trình Chủ tịch Quỹ quyết định lựa chọn.

   - Kiểm soát viên của Quỹ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch việc chấp hành chế độ tài chính kế toán tại Quỹ và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cho Chủ tịch Quỹ.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc kiểm toán và công khai báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn