Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày hỏi:15/07/2019

Hiện tôi được biết thì đã có Luật Phòng chống tác hại rượu bia 2019. Vậy kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia theo luật được quy định thế nào?

  • Điều 26 Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) quy định:

   1. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm:

   a) Ngân sách nhà nước;

   b) Kinh phí hợp pháp khác.

   2. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia được phân bổ, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật

   3. Chính phủ quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia được ngân sách nhà nước bảo đảm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn