Mức đóng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

26/04/2022
Quy định nào hướng dẫn về mức đóng Quỹ đền ơn đáp nghĩa?
  • Theo quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định đối tượng và mức đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thành phố. Mức đóng góp như sau:

   Số tiền đóng góp: (Tiền lương thực nhận hàng tháng/26 ngày) x 2

   Đối tượng vận động: Cán bộ công chức, Viên chức và Người lao động tại các cơ quan, đơn vị có thời gian làm việc từ 06 tháng trở lên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn