Mức đóng Quỹ phòng chống thiên tai đối với lao động ngoài nhà nước là bao nhiêu?

26/04/2022

Đối với lao động ngoài nhà nước phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai bao nhiêu? Có dựa trên mức lương thực nhận không? Mong sớm nhận phản hồi.

  • Mức đóng Quỹ phòng chống thiên tai đối với lao động ngoài nhà nước là bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CPĐiều 2 Nghị định 83/2019/NĐ-CP, có quy định về đối tượng đóng quỹ phòng chống thiên, cụ thể như sau:

   - Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn:

   Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

   - Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

   + Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

   + Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

   + Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì người lao động ngoài nhà nước mỗi năm phải đóng 1 ngày lương, mức lương dựa trên mức lương tối thiểu vùng không phải mức lương thực nhận.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn