Mức thanh toán cước phí điện thoại cố định và di động của lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:07/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì mức thanh toán cước phí điện thoại cố định và di động của lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 74/QĐ-VKSTC năm 2019 thì Mức thanh toán cước phí điện thoại cố định và di động như sau:

   Hàng tháng, cùng với kỳ trả lương, cơ quan, đơn vị quản lý thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động cho đối tượng được tiêu chuẩn trang bị theo các mức như sau:

   1. Các đối tượng nêu tại các điểm a, b của Khoản 2 Điều 3: mức 200.000 đ/tháng đối với điện thoại cố định và 400.000 đ/tháng đối với điện thoại di động;

   2. Các đối tượng nêu tại điểm c của Khoản 2 Điều 3: mức 100.000 đ/tháng đối với điện thoại cố định và 250.000 đ/tháng đối với điện thoại di động;

   3. Các đối tượng nêu tại điểm d của Khoản 2 Điều 3: mức 100.000 đ/tháng đối với điện thoại cố định và 200.000 đ/tháng đối với điện thoại di động;

   4. Các đối tượng nêu tại điểm e của Khoản 2 Điều 3: mức 100.000 đ/tháng đối với điện thoại cố định và 150.000 đ/tháng đối với điện thoại di động. Riêng Phó Viện trưởng cấp huyện chỉ được thanh toán cước phí điện thoại cố định, không thanh toán cước phí điện thoại di động;

   5. Các đối tượng nêu tại điểm b của Khoản 3 Điều 3: mức thanh toán cước phí điện thoại di động là 150.000 đ/tháng;

   6. Các đối tượng nêu tại điểm c của Khoản 3 Điều 3: mức thanh toán cước phí điện thoại di động là 130.000 đ/tháng.

   7. Trường hợp công chức lãnh đạo được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động sau khi chuyển sang đảm nhận công tác mới không thuộc diện được trang bị điện thoại hoặc sau khi có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác thì cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ chỉ được thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại cho cán bộ đó đến hết tháng có quyết định chuyển công tác hoặc quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác. Riêng công chức lãnh đạo thuộc các đối tượng nêu tại các điểm a, b Khoản 2 Điều 3 Quy chế này khi nghỉ hưu, nghỉ công tác được cơ quan, đơn vị quản lý tiếp tục thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác.

   Trên đây là quy định về mức thanh toán cước phí điện thoại cố định và di động của lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn