Người dân có được kiến nghị thông tin Bộ Tài chính cung cấp không chính xác?

26/04/2022

Tôi có tiếp nhận được thông tin do cơ quan cung cấp thông tin gửi đến. Tuy nhiên tôi thấy thông tin này không chính xác nên phản ánh lại cho cơ quan này. Tôi có quyền này không và cơ quan trên khi nhận được phản ánh có trách nhiệm gì?

  • Căn cứ vào Khoản 2 Điều 23 Quyết định 2239/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính quy định về Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác quy định cụ thể như sau:

   “Trường hợp nhận được phản ánh, kiến nghị của người yêu cầu cung cấp thông tin về việc thông tin được cung cấp là không chính xác theo yêu cầu cung cấp thông tin. Trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tạo ra thông tin kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời kiến nghị của công dân;

   Nếu phát hiện thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác theo yêu cầu cung cấp thông tin, Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm kịp thời đính chính, cung cấp thông tin đã được đính chính theo đúng trình tự cung cấp như lần đầu”

   Như vậy, bạn có quyền phản ánh và cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm trả lời phản ánh và đính chính, cung cấp lại thông tin (nếu thật sự thông tin không chính xác)

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn