Nguồn kinh phí chi trả trang bị điện thoại của lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:07/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguồn kinh phí chi trả trang bị điện thoại của lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 74/QĐ-VKSTC năm 2019 thì nguồn kinh phí chi trả trang bị điện thoại của lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

   Kinh phí bảo đảm cho việc lắp đặt ban đầu (gồm tiền mua máy, chi phí lắp đặt máy, chi phí hòa mạng hoặc cài đặt) và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại hàng tháng cho các đối tượng được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động được lấy từ dự toán ngân sách giao tự chủ hàng năm của đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách.

   Đối với đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện chế độ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại theo Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Quy chế này. Kinh phí mua sắm và thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động do đơn vị tự bảo đảm trong nguồn tài chính của đơn vị.

   Chi phí lắp đặt ban đầu và cước phí sử dụng điện thoại hàng tháng cho các đối tượng được trang bị điện thoại được hạch toán như sau:

   - Tiền khoán mua máy, chi phí lắp đặt máy, chi phí hòa mạng (hoặc cài đặt) hạch toán vào tiểu mục 6618, mục 6600 “thông tin tuyên truyền, liên lạc”;

   - Cước phí khoán sử dụng điện thoại hàng tháng hạch toán vào tiểu mục 6601, mục 6600.

   Trên đây là quy định về nguồn kinh phí chi trả trang bị điện thoại của lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn