Nguyên tắc áp dụng trang bị điện thoại cho công chức lãnh đạo Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:07/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về sử dụng điện thoại cho công chức lãnh đạo ngành kiểm sát. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc áp dụng trang bị điện thoại cho công chức lãnh đạo kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 74/QĐ-VKSTC năm 2019 thì nguyên tắc áp dụng như sau:

   - Việc trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại cho công chức lãnh đạo các cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được qui định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

   - Đối tượng được trang bị điện thoại phải bảo quản, sử dụng theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công;

   - Điện thoại trang bị cho cá nhân phải được đăng ký quản lý trên sổ sách của cơ quan, đơn vị.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc áp dụng trang bị điện thoại cho công chức lãnh đạo kiểm sát nhân dân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn