Nguyên tắc hình thành tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn vốn vay

Ngày hỏi:15/07/2017

Nguyên tắc hình thành tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn vốn vay được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hùng Nam, hiện tại đang làm việc tại Chi cục thuế tỉnh Bình Phước, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, theo sự quản lý của chi cục thuế có khá nhiều đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay. Tôi muốn biết nguyên tắc hình thành tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn vốn vay được quy định thế nào? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (hungnam***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề thắc mắc, Khoản 3 Điều 50 và Khoản 2 Điều 28 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về nguyên tắc hình thành tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn vốn vay như sau:

   a) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành;

   b) Phù hợp với nguồn tài sản và nguồn kinh phí được phép sử dụng;

   c) Tuân thủ phương thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan;

   d) Công khai, minh bạch và đúng chế độ quy định.

   e) Có đề án liên doanh, liên kết, phương án vay vốn, huy động vốn và hoàn trả vốn được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

   f) Đơn vị sự nghiệp công lập tự chịu trách nhiệm trả nợ và các chi phí khác có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc hình thành tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn vốn vay. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để nắm rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn