Những ai có thẩm quyền trong việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

26/04/2022

Chào Ban biên tập. Tôi là Na. Xin hỏi ai là người có thẩm quyền trong việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong văn bản mới? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngảy 15/04/2020) quy định người có thẩm quyền như sau:

   - Người có thẩm quyền quyết định cho phép hoặc trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, bao gồm:

   + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;

   + Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn