Nội dung báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì?

26/04/2022

Nội dung báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một thắc mắc trong hoạt động của tổ chức ngân hàng, tiền tệ và chế độ tài chính của các tổ chức đó, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Nội dung báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư 05/2013/TT-BTC thì nội dung báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những nội dung sau:

   a) Báo cáo kế hoạch tài chính gồm:

   - Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn;

   - Kế hoạch thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước;

   - Kế hoạch lao động, tiền lương.

   b) Báo cáo tài chính gồm:

   - Hệ thống báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

   - Các báo cáo khác, bao gồm: Báo cáo tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn; báo cáo tình hình góp vốn, mua cổ phần tại các đơn vị thành viên; báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc), kiểm soát viên, cán bộ công nhân viên; báo cáo các chỉ tiêu tổng hợp (Theo phụ lục đính kèm Thông tư này).

   c) Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm.

   d) Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu của cơ quan quản lý

   Nội dung báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định tại Thông tư 05/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn