Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được quy định ra sao?

26/04/2022

Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này.

  • Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được quy định tại Điều 23 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, bộ phận kết cấu công trình xây dựng.

   - Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình gồm các khoản mục chi phí trực tiếp, gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn