Nội dung giao kế hoạch về sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định như thế nào?

26/04/2022

Nội dung giao kế hoạch về sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại công ty công ích. Tôi có một thắc mắc mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Nội dung giao kế hoạch về sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Linh Trang (trang****@gmail.com)

  • Nội dung giao kế hoạch về sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định tại Điều 26 Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích như sau:

   Căn cứ đặc điểm của các sản phẩm, dịch vụ công ích, cơ quan giao kế hoạch quyết định giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đo Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện nhiệm vụ công ích theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:

   1. Kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích:

   a) Tên sản phẩm, dịch vụ công ích;

   b) Số lượng, khối lượng;

   c) Chất lượng và quy cách;

   d) Thời gian hoàn thành;

   đ) Số lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ được trợ cấp.

   2. Kế hoạch tài chính:

   a) Doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

   b) Số phí thu được (hoặc số phí được để lại), chênh lệch giữa số phí thu được (hoặc số phí được để lại) với chi phí đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện nhiệm vụ công ích từ nguồn thu phí;

   c) Các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành;

   d) Chi phí hợp lý sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

   đ) Mức trợ cấp đối với sản phẩm, dịch vụ công ích có giá tiêu thụ thấp hơn chi phí hợp lý. Trường hợp doanh nghiệp không đủ lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng và phúc lợi theo quy định thì mức trợ cấp đối với sản phẩm, dịch vụ công ích bao gồm số tiền Nhà nước trợ cấp để trích 2 quỹ này.

   3. Một số chỉ tiêu khác tùy theo đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc theo yêu cầu quản lý của Nhà nước.

   Trên đây là quy định về Nội dung giao kế hoạch về sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 130/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn