Nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

26/04/2022

Nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Mỹ Linh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Huế. Tôi cần tìm hiểu quy định về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 182/2009/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện do Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Chi hỗ trợ đi lại, ăn, uống nhẹ tại chỗ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện: Căn cứ vào tình hình thực tế và mức hỗ trợ tối đa do Bộ Y tế quyết định, các cơ sở thu gom máu quyết định mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ, đảm bảo khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia hiến máu tình nguyện.

   2. Chi hỗ trợ cho các đơn vị, cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện:

   a) Nội dung chi hỗ trợ:

   - In ấn tài liệu, tờ rơi phục vụ cho công tác tuyên truyền;

   - Thù lao tuyên truyền viên; hỗ trợ cán bộ tư vấn trước và sau hiến máu tình nguyện;

   - Chi thuê mướn địa điểm (nếu có);

   - Chi cho công tác tổng kết khen thưởng cấp cơ sở;

   - Chi khác cho việc tổ chức ngày hiến máu tình nguyện;

   b) Mức chi cụ thể cho các nội dung trên do cơ sở thu gom máu và cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện thoả thuận theo các chế độ hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và không vượt quá mức hỗ trợ tối đa do Bộ Y tế quyết định.

   c) Khoản kinh phí nêu trên được cơ sở thu gom máu chuyển cho cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện thông qua hợp đồng trách nhiệm. Căn cứ dự kiến khả năng số lượng máu thu gom được trong đợt hiến máu tình nguyện, cơ sở thu gom máu có trách nhiệm ứng trước 50% chi phí để hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ngày hiến máu tình nguyện cho cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện. Trong phạm vi 7 ngày, sau khi kết thúc đợt hiến máu tình nguyện, cơ sở thu gom máu thực hiện thanh lý hợp đồng và thanh toán toàn bộ số kinh phí hỗ trợ cho cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện theo hợp đồng đã ký.

   d) Trường hợp đơn vị, cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện không có nhu cầu sử dụng kinh phí hỗ trợ nêu tại điểm a khoản này, cơ sở thu gom máu được sử dụng số kinh phí cho các hoạt động tổ chức hiến máu tình nguyện, chăm sóc người hiến máu của các đợt khác hoặc sử dụng để thanh toán cho các trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng được miễn trả tiền máu theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

   3. Để đảm bảo khuyến khích, tạo điều kiện cho người hiến máu tình nguyện, góp phần đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện; căn cứ tình hình thực tế, Bộ Y tế quy định mức chi phí tối đa của các khoản chi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này trong cơ cấu giá máu tối đa được Bộ Y tế quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 182/2009/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 3 Thông tư 182/2009/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn