Nội dung và mức chi đối với công tác biên soạn mục từ của bách khoa toàn thư

26/04/2022

Theo như tôi tìm hiểu và được biết thì mục từ bách khoa toàn thư Việt Nam là một chủ đề tri thức độc lập, một khái niệm hoàn chỉnh, gồm có đầu mục từ và nội dung mục từ. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi nội dung và mức chi đối với công tác biên soạn mục từ của bách khoa toàn thư trong thời gian tới được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

Quang Bình (0907***)

  • Nội dung và mức chi đối với công tác biên soạn mục từ của bách khoa toàn thư được quy định tại Điều 4 Thông tư 94/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ 19/11/2018) quy định về cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Nội dung và mức chi:

   Đơn vị: Đồng/mục từ

   TT

   Nội dung công việc

   Mục từ cỡ nhỏ

   Mục từ cỡ trung bình

   Mục từ cỡ dài

   Mục từ cỡ rất dài

   1

   Biên soạn mục từ

   3.000.000

   4.500.000

   9.000.000

   24.000.000

   2

   Nhận xét, phản biện các mục từ

   200.000

   300.000

   600.000

   1.000.000

   3

   Đọc duyệt sau giai đoạn biên soạn mục từ

   100.000

   150.000

   300.000

   800.000

   4

   Biên tập khoa học mục từ

   1.500.000

   2.200.000

   4.500.000

   12.000.000

   5

   Biên tập kỹ thuật mục từ

   750.000

   1.100.000

   2.200.000

   6.000.000

   6

   Đọc duyệt sau giai đoạn biên tập khoa học

   50.000

   70.000

   150.000

   400.000

   7

   Đọc duyệt lần cuối

   30.000

   50.000

   90.000

   240.000

   2. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định cụ thể về tiêu chí, kích cỡ đối với từng loại mục từ và tỷ lệ khống chế các loại mục từ quy định tại Khoản 1 Điều này đối với các Ban biên soạn của các Quyển chuyên ngành của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam để làm căn cứ thực hiện.

   3. Đối với các mục từ cần thiết phải có hình vẽ, sơ đồ, bản đồ hoặc ảnh minh họa: Căn cứ theo đề nghị của các Ban biên soạn chuyên ngành, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xem xét, quyết định việc mua bản quyền các hình vẽ, sơ đồ, bản đồ hoặc ảnh minh họa để phục vụ công tác biên soạn mục từ. Mức chi mua bản quyền áp dụng theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

   4. Trong quá trình biên soạn, trường hợp phát sinh yêu cầu phải biên soạn các mục từ đặc biệt (ngoài các loại mục từ quy định tại Khoản 1 Điều này), căn cứ đề nghị của các Ban biên soạn của các Quyển chuyên ngành, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam xem xét, quyết định.

   Dự toán kinh phí để thực hiện công tác biên soạn các mục từ đặc biệt áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, sau đây gọi là Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).

   Trên đây là quy định về nội dung và mức chi đối với công tác biên soạn mục từ của bách khoa toàn thư. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 94/2018/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 94/2018/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn