Nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác cho công tác vận động hiến máu tình nguyện

26/04/2022

Nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác cho công tác vận động hiến máu tình nguyện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Như Ngọc, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi cần tìm hiểu quy định về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác cho công tác vận động hiến máu tình nguyện được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 182/2009/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện do Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, gồm:

   1. Chi hội thảo, hội nghị, sơ kết, tổng kết, lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện để đảm bảo máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn quốc. Nội dung và mức chi theo chế độ tổ chức hội nghị hiện hành.

   2. Chi cập nhật thông tin về công tác vận động hiến máu tình nguyện. Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành về tạo lập thông tin điện tử.

   3. Chi mua sắm, in ấn các tài liệu, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động truyền thông, vận động nhân dân tham gia hiến máu, thành phần máu tình nguyện theo các quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm hàng hoá.

   4. Chi tập huấn cán bộ, tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân hiến máu, thành phần máu tình nguyện. Nội dung và mức chi theo chế độ chi đào tạo lại, tập huấn hiện hành.

   5. Chi tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện:

   a) Chi thuê phương tiện thông tin đại chúng theo hợp đồng thực tế để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu, thành phần máu tình nguyện.

   b) Chi cho các hoạt động, sự kiện nhằm chăm sóc, tôn vinh người hiến máu tình nguyện. Nội dung và mức chi theo chế độ hội nghị, chi khen thưởng hiện hành.

   6. Chi in Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện theo quy định hiện hành về mua sắm hàng hoá bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ Y tế quy định việc cấp, sử dụng và quản lý Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Các cơ sở thu gom máu có trách nhiệm vào sổ đăng ký quản lý và cấp giấy chứng nhận cho người đã hiến máu, thành phần máu tình nguyện theo quy định.

   7. Chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác truyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện theo quy định hiện hành.

   8. Chi hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác vận động hiến máu tình nguyện trên toàn quốc. Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

   9. Các khoản chi hợp lệ khác liên quan đến việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác cho công tác vận động hiến máu tình nguyện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 182/2009/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 182/2009/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn