Nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với KBNN cấp tỉnh

26/04/2022

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện này nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với KBNN cấp tỉnh được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 58/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/11/2019) thì nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với KBNN cấp tỉnh như sau:

   - Mở 01 tài khoản thanh toán bằng VND tại một chi nhánh NHTM trên cùng địa bàn tỉnh thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN.

   - Đối với KBNN cấp tỉnh đóng trên địa bàn có phát sinh giao dịch thu, chi ngân quỹ nhà nước bằng ngoại tệ, thì được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại một chi nhánh NHTM được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trên cùng địa bàn tỉnh thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử bằng ngoại tệ với KBNN.

   - Mở tài khoản chuyên thu bằng VND tại các chi nhánh NHTM trên cùng địa bàn tỉnh thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN (trừ các chi nhánh NHTM thuộc cùng hệ thống NHTM với chi nhánh NHTM nơi KBNN cấp tỉnh mở tài khoản thanh toán).

   Trên đây là quy định về nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với KBNN cấp tỉnh .

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 58/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn