Nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với Sở Giao dịch KBNN

26/04/2022

Được biết vừa có quy định về tài khoản của kho bạc mở tại ngân hàng nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với Sở Giao dịch KBNN được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 58/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/11/2019) thì nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với Sở Giao dịch KBNN như sau:

   - Mở tài khoản thanh toán bằng VND tại trụ sở chính hoặc chi nhánh NHTM thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN.

   - Mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại trụ sở chính hoặc chi nhánh NHTM thuộc hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử bằng ngoại tệ với KBNN.

   Trên đây là quy định về nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước đối với Sở Giao dịch KBNN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn