Nơi mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Trung ương

26/04/2022

Xin chào, được biết vừa có quy định về tài khoản của kho bạc mở tại ngân hàng nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi Nơi mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Trung ương được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 58/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/11/2019) thì Nơi mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Trung ương như sau:

   - Mở tài khoản thanh toán tổng hợp bằng đồng Việt Nam (sau đây viết tắt là VND) và bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam.

   - Mở tài khoản thanh toán tổng hợp (bằng VND và bằng ngoại tệ) tại trụ sở chính của các hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN.

   - Mở tài khoản chuyên thu tổng hợp bằng VND tại trụ sở chính của các hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN (đối với các hệ thống NHTM chỉ thực hiện thu ngân sách nhà nước).

   Trên đây là quy định về nơi mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Trung ương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 58/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn