Phụ cấp lưu trú khi đi công tác đối với người làm trong cơ quan, đơn vị quân đội được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/12/2016

Tôi tên là Tuấn Trung, địa chỉ mail tuan_trung****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Phụ cấp lưu trú khi đi công tác đối với người làm trong cơ quan, đơn vị quân đội được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Bố tôi là một quân nhân, hiện đang công tác tại một đơn vị quốc phòng miền Bắc. Do yêu cầu công việc nên bố tôi thường xuyên phải đi công tác cả trong và ngoài nước, nên tôi rất quan tâm tới nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Tôi xin cảm ơn và hi vọng sớm nhận được câu trả lời!

  • Phụ cấp lưu trú khi đi công tác đối với người làm trong cơ quan, đơn vị quân đội được hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 135/2010/TT-BQP hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan, đơn vị quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

   Theo đó, phụ cấp lưu trú được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nên đến công tác); mức chi cụ thể như sau:

   a) Thời gian đi trên đường (từ 5h/ngày trở lên; hoặc từ 150 km/ngày trở lên đối với khu vực vùng cao, miền núi khó khăn, vùng sâu và 300 km/ngày trở lên đối với vùng còn lại – trừ biển, đảo): 150.000 đồng/ngày;

   b) Thời gian lưu trú tại đơn vị nơi đến công tác (kể cả trường hợp đi và về trong ngày không đạt được số giờ/ngày hoặc km/ngày theo quy định tại điểm a, khoản này): 50.000 đồng/ngày;

   c) Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì thời gian đi làm nhiệm vụ thực tế trên biển, đảo được hưởng mức: 150.000 đồng/ngày; trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên tàu chiến đấu, tàu Cảnh sát biển, tàu tìm kiếm cứu hộ, chở nạn trên biển, tàu vận tải phục vụ trên biển (gọi chung là tàu Hải quân) thì hưởng chế độ phụ cấp đi biển theo quy định;

   d) Chứng từ làm căn cứ thanh toán phụ cấp lưu trú gồm: Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt và cử đi công tác; giấy đi đường có đóng dấu của cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (hoặc là của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú).

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về phụ cấp lưu trú khi đi công tác đối với người làm trong cơ quan, đơn vị quân đội, được quy định tại Thông tư 135/2010/TT-BQP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn