Phương thức quản lý vận hành tài sản công

26/04/2022

Phương thức quản lý vận hành tài sản công được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hồng Phương, hiện đang làm việc tại công ty TNHH MTV XCT 100% vốn nhà nước, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Hiện tại thì vì tính chất là công ty 100% vốn nhà nước nên đại đa số tài sản của công ty là tài sản công. Do đó, tôi muốn hỏi, phương thức quản lý vận hành tài sản công được quy định thế nào? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (hongphuong***@gmail.com)

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc thì Khoản 1 Điều 35 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định về Phương thức quản lý vận hành tài sản công như sau:

   Phương thức quản lý vận hành tài sản công bao gồm:

   a) Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công trực tiếp thực hiện quản lý vận hành tài sản công được giao quản lý, sử dụng;

   b) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý khu hành chính tập trung thực hiện việc quản lý vận hành khu hành chính tập trung;

   c) Thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý vận hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn về phương thức quản lý vận hành tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn