Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền

Ngày hỏi:18/10/2016

Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em là Anh Thơ, quê ở Đà Nẵng. Địa chỉ email của em là tho**@gmail.com.

  • Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

   Theo đó, quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

   Đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài phải áp dụng các biện pháp sau đây:

   1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và bảo đảm ngân hàng đối tác phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài;

   2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác;

   3. Phải được sự chấp thuận của Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người được ủy quyền của đối tượng báo cáo trước khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý;

   4. Trong trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và có khả năng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn