Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã được sử dụng vào những việc gì?

Ngày hỏi:02/10/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã được sử dụng vào những việc gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành thì quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã được sử dụng vào những việc sau đây:

   - Chi thường xuyên cho công tác quản lý bảo vệ rừng, quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg;

   - Chi xăng, dầu cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng;

   - Bồi dưỡng cho những người được huy động để ngăn chặn chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng; hỗ trợ cho những người được huy động tham gia ngăn chặn, chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng bị tai nạn;

   - Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm;

   - Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng;

   - Hội nghị, hội thảo sơ kết tổng kết và công tác thi đua khen thưởng;

   - Chi khác (nếu có).

   Trên đây là câu trả lời về những nội dung chi của quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 85/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 3 Điều 3 Thông tư 85/2012/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn