Quy định về điều kiện của doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/12/2022

Quy định về điều kiện của doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần? Quy định về điều kiện xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần? Quy định về yêu cầu của cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần? Quy định về việc thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về điều kiện của doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Quy định về điều kiện của doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?

   Theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định 88/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện của doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần như sau:

   1. Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Đủ điều kiện được xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông;

   b) Đáp ứng các yêu cầu của cuộc đấu giá.

   2. Quy định về điều kiện xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần?

   Theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 88/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần bao gồm:

   a) Điều kiện được xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần được cấp thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật về viễn thông;

   b) Tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông đối với sở hu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, hình thức, điều kiện và tỷ lệ phần vốn góp củ a nhà đầu tư nước ngoài.

   3. Quy định về yêu cầu của cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?

   Theo Khoản 3 Điều 11 Nghị định 88/2021/NĐ-CP quy định về yêu cầu của cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần như sau

   a) Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước đó với Nhà nước về viễn thông, tần số vô tuyến điện (nếu có);

   b) Yêu cầu triển khai mạng viễn thông bao gồm một hoặc một số nội dung sau:

   Số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện phải triển khai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp giấy phép và cho đến hết thời hạn của giấy phép;

   Thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ;

   Yêu cầu phủ sóng khi phát triển mạng viễn thông (cam kết theo từng năm đến hết thời hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng đối với mật độ dân cư hoặc địa giới hành chính đến cấp xã);

   Yêu cầu tối thiểu về chất lượng dịch vụ viễn thông;

   Cam kết chuyển vùng dịch vụ viễn thông di động mặt đất gia các mạng tại các xã vùng sâu, vùng xa, xã nghèo, vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và các tỉnh, thành phố theo tiêu chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

   Ngoài ra, Khoản 4 Điều 11 Nghị định 88/2021/NĐ-CP còn quy định thêm như sau:

   Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xác định cụ thể yêu cầu triển khai mạng viễn thông đối với từng cuộc đấu giá.

   4. Quy định về việc phê duyệt và công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?

   Theo Điều 15 Nghị định 88/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần như sau:

   1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được biên bản đấu giá, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   2. Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá bao gồm các thông tin về doanh nghiệp trúng đấu giá, khối băng tần trúng đấu giá, thời hạn được phép sử dụng, số tiền trúng đấu giá và thông tin yêu cầu doanh nghiệp nộp đầy đủ, đúng hạn tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để được cấp giấy phép sử dụng băng tần, giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn