Quy định về khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

26/04/2022

Anh Hưng, hiện đang công tác tại Long An có thắc mắc cần hỗ trợ như sau: Tôi được biết sắp tới sẽ có quy định mới về khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Vậy, khung giá sản phẩm và dịch vụ thủy lợi khác sẽ được quy định mới như thế nào? Mong ban biên tập giải đáp.

  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2020/TT-BTC (Có hiệu lực từ 03/04/2020) quy định về khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác:

   TT

   Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

   Đơn vị tính

   Khung giá

   1

   Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

   -

   Cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp

   Đồng/m3

   900 - 1.300

   -

   Kết hợp phát điện

   % giá trị sản lượng điện thương phẩm

   8,0 - 12,7

   2

   Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

   Kết hợp giao thông (sử dụng âu thuyền, cống kết hợp giao thông thủy)

   Đồng/tấn/lần

   6.636 - 6.818

   3

   Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3

   Kết hợp phát điện

   % giá trị sản lượng điện thương phẩm

   8,0 - 8,5

   4

   Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

   Kết hợp giao thông (Sử dụng âu thuyền, cống kết hợp giao thông thủy)

   Đồng/tấn/lần

   6.521 - 7.138

   5

   Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5

   Kết hợp phát điện

   % giá trị sản lượng điện thương phẩm

   8,0 - 9,16

   6

   Tỉnh Hưng Yên

   Tiêu nước cho khu công nghiệp bao gồm cả các nhà máy công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

   Đồng/ha lưu vực tiêu/năm

   1.370.000 - 1.632.500

   - Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác quy định tại Khoản 1 Điều này là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định và được xác định trong điều kiện thời tiết bình thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác).

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn