Quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai

26/04/2022

Việc quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Thanh Ngọc, hiện tại đang làm việc tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi đang tìm hiểu quy định mới tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 nhưng chưa rõ một vấn đề là những quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai. Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi ạ. Xin chân thành cảm ơn! (thanhngoc***@gmail.com)

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Điều 113 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai như sau:

   1. Đất đai phải được thống kê, kiểm kê, ghi chép, theo dõi theo quy định của pháp luật.

   2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải hạch toán giá trị quyền sử dụng đất. Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà được miễn tiền thuê đất thì phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Chính phủ.

   3. Nguồn lực tài chính từ đất đai phải được khai thác hợp lý, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo cơ chế thị trường. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đất đai, pháp luật về phí và lệ phí và pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn