Quỹ dự trữ tài chính Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

26/04/2022

Quỹ dự trữ tài chính Thành phố Hồ Chí Minh quy định ra sao? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi được biết mỗi địa phưưong đều có một quỹ dự trữ tài chính, vậy quỹ dự trữ tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.
(nam123***@gmail.com)

  • Quỹ dự trữ tài chính Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 7 Nghị định 48/2017/NĐ-CP Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
   1. Quỹ dự trữ tài chính của Thành phố là quỹ tài chính nhà nước được thành lập theo quy định tại Điều 11 Luật ngân sách nhà nước.
   2. Quỹ dự trữ tài chính được hình thành từ các nguồn:
   a) Bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm;
   b) Kết dư ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật ngân sách nhà nước;
   c) Tăng thu ngân sách theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước;
   d) Lãi tiền gửi quỹ dự trữ tài chính;
   đ) Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
   Mức bố trí quy định tại điểm a, b và điểm c khoản này do Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định phù hợp với nhu cầu của dự trữ tài chính và khả năng cân đối thực tế của ngân sách thành phố.
   3. Ủy ban nhân dân Thành phố được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ thành phố để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian tạm ứng không quá 36 tháng, kể từ ngày tạm ứng.
   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quỹ dự trữ tài chính Thành phố Hồ Chí Minh . Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 48/2017/NĐ-CP.
   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn