Tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:01/10/2019

Theo quy định mới nhất của Bộ Tư pháp, ban biên tập cho tôi hỏi: Tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được quy định tại Điều 4 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2019, cụ thể như sau:

   1. Tài sản cố định không xác định được chi phí hình thành hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về hiện vật (như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong phòng truyền thống, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử), tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập không xác định được chi phí hình thành được quy định, là tài sản cố định đặc thù.

   2. Nguyên giá tài sản cố định đặc thù để ghi sổ kế toán, kê khai để đăng nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được xác định theo giá quy ước. Giá quy ước tài sản cố định đặc thù được xác định là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

   3. Khi có phát sinh tài sản cố định đặc thù, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản báo cáo Bộ để bổ sung vào Danh mục tài sản đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn