Tài sản công là gì?

26/04/2022

Tài sản công là gì? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hà Phương, hiện đang làm kế toán tại công ty cổ phần VCN TP.HCM, có vấn đề thắc mắc tôi muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi có đọc báo, thấy nhiều người nói sắp tới tài sản công sẽ được một Luật mới quy định về việc quản lý tài sản công nhưng tôi không rõ, chính xác thì tài sản công gồm những gì? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi về những loại tài sản nào là tài sản công ạ? Xin chân thành cảm ơn! (haphuong***@gmail.com)

  • Đúng như bạn trình bày, từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực, theo đó sẽ có rất nhiều quy định mơi, tiên tiến về việc quản lý, sử dụng tài sản công.

   Theo đó, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với tài sản công là tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc thì khái niệm tài sản công được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017. Cụ thể như sau: Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn về khái niệm tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn